Overenie EK vozidla

Tu si môžete overiť platnosť a termín EK: http://www.seka.sk/overenie-vozidla